Uprzejmie informujemy, że w związku z planowaną inwentaryzacją oraz Świętami Bożego Narodzenia firma Tulplast będzie nieczynna w dniach 23.12.2023 r. – 5.01.2024 r.. W związku z tym prosimy o odpowiednie zaplanowanie Państwa zakupów. Zamówienia przesłane w tym czasie będą realizowane sukcesywnie od 8.01.2024 r.
Program stażowy dla uczniów i absolwentów szkół oraz uczelni wyższych o profilu technicznym

Program stażowy dla uczniów i absolwentów szkół oraz uczelni wyższych o profilu technicznym

Jeżeli jesteś otwarty na poznawanie nowych rzeczy i dynamiczne działania, dołącz do naszego zespołu! Nie wymagamy od Ciebie dużego doświadczenia – wszystkiego możesz nauczyć się u nas. Wystarczy Twoje pozytywne nastawienie i determinacja! Oferujemy Tobie perspektywę zatrudnienia w firmie, która zajmuje się produkcją i dystrybucją wyrobów z tworzyw sztucznych i metalu.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres info@tulplast.pl lub kontakt pod numerem: + 48 880 602 266

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Tulplast Ireneusz Socha Sp.j. z siedzibą w Paczkowie (62-021) przy ulicy Wiosennej 27, zgadzasz się na przetwarzanie przez Tulplast Ireneusz Socha Sp.j Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Tulplast Ireneusz Socha Sp.j. z siedzibą w Paczkowie (62-021) przy ulicy Wiosennej 27 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem tulplast@tulplast.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Twoich danych osobowych jest „TULPLAST” IRENEUSZ SOCHA sp. j. z siedzibą w Paczkowie ul. Wiosenna 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287833, NIP: 7773015295, REGON: 300664890.
Kontakt:
Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem ul. Wiosenna 27, 62-021 Paczkowo, telefonicznie: +48 61 815 70 16, lub mailowo: info@tulplast.pl .

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ,  będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „rozporządzenie”).

Stosownie do art. 6 ust. 1a) rozporządzenia na podstawie Twojej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie będziemy przetwarzać:
•    Twoje dane osobowe inne niż te, których możemy żądać jako pracodawca, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy, np. dane kontaktowe, dotyczące Twoich pasji i zainteresowań,
•    Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji na to samo lub inne stanowiska, w ciągu 1 roku od otrzymania zgłoszenia.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia.), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom:
•    osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
•    podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym:
-  jeśli aplikowałeś do nas przez portal pracuj.pl – spółce Grupa Pracuj sp. z o.o.,
Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Twoje prawa:
1)    Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
2)    Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas.
3)    Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
4)    W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.
5)    Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji może uniemożliwić rozpatrzenia Twojego zgłoszenia w ramach postępowania rekrutacyjnego.

Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Data dodania: 12.10.2018

Powrót